Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac /

Rodil se je leta 1969 v Celju. Diplomiral je iz filozofije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Še kot študent se je usmeril v preučevanje vizualnih umetnosti in priložnostno sodeloval z Narodno galerijo v Ljubljani. Leta 2005 se je kot kustos zaposlil v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Njegovi kuratorski in raziskovalni interesi so osredotočeni na področje moderne in sodobne vizualne umetnosti. Je avtor številnih objavljenih člankov in urednik mnogih katalogov in drugih publikacij.

Poleg mnogih občasnih razstav v matični hiši je soavtor zadnje postavitve zbirke Božidarja Jakca ter avtor postavitve zbirk Zorana Didka, Toneta Kralja, zbirke Gorjupove galerije in vsakoletnih grafičnih izborov v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, kuriral je tudi več razstav zunaj matične hiše. Spomladi 2015 je pridobil naziv muzejskega svetovalca, Od septembra 2016 je direktor umetniškega muzeja Božidar Jakac.

Goran Milovanović je član upravnega odbora Oddelka za dokumentacijo v Združenju slovenskih muzejev. Je član komisij za različne nagrade, vključno z nagrado Valvasor in nagrado Riharda Jakopiča.

galerija-bj.si

Nastopajoči

Član skupine Nación Rotonda / Narod krožišč. * v angleškem jeziku.

Miguel Álvarez Martínez

Član skupine Nación Rotonda / Narod krožišč. * v angleškem jeziku.

Krožišča: nova kulturna krajina

Prof. Dr. Ana Kučan, krajinska arhitektka

Krožišča: nova kulturna krajina

Fenomen krožišč: podoba, avtentičnost in reprodukcija

Dr. Mateja Kurir, filozofinja

Fenomen krožišč: podoba, avtentičnost in reprodukcija

Ali pojav javne plastike v krožiščih lahko ovrednotimo s perspektive umetnosti?

Dr. Beti Žerovc, umetnostna zgodovinarka

Ali pojav javne plastike v krožiščih lahko ovrednotimo s perspektive umetnosti?

Forma viva v Kostanjevici na Krki - Iz krožišča v park ali iz parka v krožišče?

Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac

Forma viva v Kostanjevici na Krki – Iz krožišča v park ali iz parka v krožišče?

Zadnje zatočišče - prvi pogled / umetniška dela v cestnih krožiščih

Zoran Srdić Janežič, kipar

Zadnje zatočišče – prvi pogled / umetniška dela v cestnih krožiščih

Pogled na ureditve krožišč v kontekstu sodobne arhitekture in oblikovanja v Sloveniji

Matevž Čelik, direktor muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Pogled na ureditve krožišč v kontekstu sodobne arhitekture in oblikovanja v Sloveniji

Pogled na ureditve krožišč skozi prizmo urejanja prostora na lokalni ravni

Prof. Janez Koželj

Pogled na ureditve krožišč skozi prizmo urejanja prostora na lokalni ravni

Imamo težavo: preveč prometa

Dr. Aidan Cerar, sociolog

Imamo težavo: preveč prometa

Krožišča: infrastruktura, ki govori

Prof. Dr. Pavel Gantar, prostorski sociolog

Krožišča: infrastruktura, ki govori

Prostorski kontekst krožišč

Darja Matjašec, krajinska arhitektka

Prostorski kontekst krožišč

Zakaj potrebujemo v Sloveniji toliko krožišč in ali jih bomo imeli še več?

Prof. Dr. Tomaž Tollazzi, gradbeni inženir

Zakaj potrebujemo v Sloveniji toliko krožišč in ali jih bomo imeli še več?

Top Lokacija - fotografski projekt je vožnja po slovenskih krajih, ki dokumentira ureditve krožišč

Jaka Babnik, fotograf in Miha Colner, kustos

Top Lokacija – fotografski projekt je vožnja po slovenskih krajih, ki dokumentira ureditve krožišč

Zakaj potrebujemo simpozij o krožiščih?

Zaš Brezar, krajinski arhitekt, urednik

Zakaj potrebujemo simpozij o krožiščih?

Simpozij so podprli
Simpozij organizira društvo Landezine
Krakovski nasip 26
1000 Ljubljana
info@landezine.com
Projekt podpira Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije